Klar til eksport?

Virk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst, som drives af Erhvervsstyrelsen i Danmark.klik ind på www.startvaekst.dk og find dette og meget mere:

Her er deres tjekliste, der stiller spørgsmål om virksomhedens parathed til at gå på eksportmarkedet.

Opdateret: 13.10.2015
Kilde: https://startvaekst.virk.dk/vaekst/internationalisering/tjekliste-eksportparat 

 

Virksomhedens indstilling til eksport

Er følgende indstillet på at yde den nødvendige indsats for at gøre eksportbestræbelser til en succes?Er der gode forretningsmæssige årsager til at begynde at eksportere?

 • Ledelsen /ejer
 • Det administrative personale
 • Produktionspersonale
 • Det kreative personale

Er der gode forretningsmæssige årsager til at begynde at eksportere? 

Ressourcer

Har virksomheden følgende:

 • Tilstrækkelige finansielle reserver til at udvikle eksportmarkedet?
 • Tilstrækkeligt mange ansatte til at håndtere en stigning i virksomhedens aktivitetsniveau?
 • Tilstrækkeligt stor produktionskapacitet til at håndtere en stigende efterspørgsel?
 • De rette administrative systemer til at håndtere en stigning i virksomhedens aktivitetsniveau?
 • Har I behov for at forbedre/justere jeres operationelle indsats, før I giver jer i gang med eksport?

Eksportvurdering

 • Sælger virksomhedens produkter godt på hjemmemarkedet?
 • Har I udnyttet alle de vækstmuligheder på hjemmemarkedet, som kunne være mere attraktive end at eksportere?
 • Hvis I allerede har udpeget et målmarked for jeres eksportbestræbelser, hvor sikre er I på salgspotentialet for jeres produkter på dette marked?
 • Hvor sikre er I generelt på salgspotentialet for jeres produkter på eksportmarkederne?
 • Er der behov for at lave en markedsanalyse som grundlag for at vælge virksomhedens eksportmarked?
 • Er der behov for at lave en markedsanalyse til vurdering af konkurrenterne på det valgte eksportmarked?

Eksportrelaterede færdigheder

 • Findes der i virksomheden tilstrækkelig viden om:Har I behov for at uddanne personalet til at varetage eksportrelaterede funktioner?
  • Eksportsalg
  • Eksportmarkeder
  • Eksportlogistik
  • Eksportbetalingsformer
  • Fremmedsprog
 • Har I behov for at rekruttere personale med eksporterfaring?
 • Har I behov for at søge eksportvejledning udefra?

Produkter og tjenesteydelser

 • Ved I, i hvilket omfang jeres produkter/tjenesteydelser skal modificeres for at gøre dem eksportegnede?
 • Er der nogle konkurrencemæssige fordele knyttet til virksomhedens produkter/tjenesteydelser, som også gælder på eksportmarkederne?
 • Ved I, om der er nogle eksport-/importforhindringer knyttet til mulige eksportmarkeder for virksomhedens produkter/tjenesteydelser?
 • Ved I, om jeres leveringstider er acceptable udvalgte eksportmarkeder?
 • Er den garanti, I er parat til at yde på virksomhedens produkter/tjenesteydelser, acceptabel på eksportmarkederne?

Kundemuligheder

 • Er der tilstrækkelige mulige kunder på det enkelte eksportmarked til at berettige en salgsindsats i forhold til pågældende marked?
 • Kender de mulige kunder til virksomhedens produkter?
 • Kender de mulige kunder til tilsvarende produkter?
 • Er I i stand til at modtage og behandle klager fra det enkelte valgte eksportmarked?

Prissætning

 • Har I kendskab til prisniveauet på udvalgte eksportmarkeder for den slags produkter/tjenesteydelse, I ønsker at eksportere?
 • Er virksomhedens produkter/tjenesteydelser konkurrencedygtige på udvalgte eksportmarkeder?
 • Har I kalkuleret, hvad det ville koste at transportere jeres produkter til udvalgte eksportmarkeder?
 • Er der truffet en beslutning om leveringsbetingelserne for jeres produkter?
 • Har I truffet en beslutning om betalingsbetingelserne og -metoden for jeres produkter/tjenesteydelser?

Distribution

 • a) Har I truffet en beslutning om, hvordan jeres produkter skal distribueres på udvalgte eksportmarkeder?
 • b) Har I sat jer ind i de kulturelle, finansielle, lovmæssige og markedsdækningsmæssige konsekvenser, der knytter sig til valget af følgende mulige distributionsformer?
  • B2B
  • Agent
  • Importør/Distributør
  • Eget salgskontor

Markedsføring

 • Er I klar over, hvilke markedsføringsparametre, I vil bruge i relation til udvalgte eksportmarkeder?
 • Er I klar over effektiviteten og egnetheden lokalt af de valgte markedsføringsparametre?
 • Er I klar over, hvad brugen af disse parametre vil koste i relation til oprettelse og brug?
 • Er I opmærksomme på lokale kulturelle forhold, som kan påvirke valget af indhold til reklamematerialet?
 • Er virksomhedens produktemballage kulturelt, kvalitetsmæssigt og udformningsmæssigt acceptabel på de udvalgte eksportmarkeder?

Kontakt til eksportmarkederne

 • Har I overblik over omfanget af de omkostninger, der knytter sig til rejser til udvalgte eksportmarkeder?
 • Er I klar over, hvor ofte I bør optræde på udvalgte eksportmarkeder for at sikre jer, at markedsføringen foregår i overensstemmelse med jeres behov?
 • Har I allerede modtaget forespørgsler fra udvalgte eksportmarkeder?
 • Hvilke skridt har I taget med henblik på at undersøge disse forespørgsler?

Kontraktforhandling

 • Har I erfaring i at forhandle internationale kontrakter?
 • Er I opmærksom på forskellige landes forhold til kontraktindhold?
 • Er I opmærksom på forskellige landes forhold til, hvem der kan accepteres som forhandlingspartnere?

Risici

 • Har I viden om udvalgte eksportmarkeders produktsikkerhedskrav?
 • Har I viden om, hvor I finder ud af udvalgte eksportmarkeders produktsikkerhedskrav?
 • Har I viden om, hvorvidt der på udvalgte eksportmarkeder er krav til mærkning af produkter af den type, virksomheden producerer?
 • Har I viden om, hvor meget det på udvalgte eksportmarkeder ville koste at forsikre sig imod skade, virksomhedens produkter måtte forvolde på personer på disse markeder?

Selverkendelse

 • Er I opmærksomme på, hvori virksomhedens svagheder består i relation eksportopgaven?
 • Er I opmærksomme på, hvem der kan hjælpe virksomheden med jeres svagheder i relation til eksportopgaven?

 

 

PROJEKTER
Atuaruk
VENTURE
Atuaruk
INNOVATION
Atuaruk
HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@greenlandbusiness.gl · GER: 12 65 24 61
;