EU lov

EU's liste over godkendte producenter

For at kunne opnå ret til at importere fødevare til EU, skal eksportøren være opført på EU's liste over godkendte producenter (Non-EU countries establishments).

Andre lande, f.eks. Island, bruger også opførsel på EU's liste som krav for at kunne opnå tilladelse til at importere fødevarer.

Klik her for at komme til EU's liste over godkendte producenter

 

Resuméer af EU-lovgivningen

EU udgiver resuméer af lovgivningen fordelt på emner, på deres lovgivningsportal EUR-lex.

Her kan du klikke dig frem til det resumé og den lovgivning der interesserer dig.

Klik her for at komme til oversigten over resuméer

 

Grønlands associering til EU / OLT / toldfri adgang til EU

Grønland trådte ud af EU samarbejdet i 1985. I den sammenhæng blev der indgået den såkaldte Associeringsaftale mellem Grønland og EU.

Herefter er Grønland omfattet af EU's ordning for Oversøiske Lande og Territorier (OLT). (jf. Lissabontraktaten artikel 204)

EU's ordning for OLT'er er reguleret EU's traktater, som senest blev konsolideret af Lissabontraktaten.

OLT'erne er reguleret af den "FJERDE DEL - DE OVERSØISKE LANDE OG TERRITORIERS ASSOCIERING".

Artikel 200 bestemmer at OLT'erne har toldfri adgang til EU.

Klik her for at læse den samlede traktattekst, eller på dansk i html, PDF eller EU's Tidende

 

Fiskeripartnerskabsaftalen

Udover Associeringsaftalen, har Grønland et særligt fiskerisamarbejde med EU.

Det beskrives blandt andet i protokol nr. 34 til Lissabontraktaten.

 

Partnerskabsaftalen

Der er indgået en partnerskabsaftale med EU, hvorefter EU kan støtte bæredygtig udvikling i Grønland inden for en række sektorer.

Det har hidtil primært været brugt til at støtte uddannelsessektoren i Grønland.

1. januar 2014 trådte den nye udgave af partnerskabsaftalen i kraft, den løber frem til 31. december 2020.

klik her for at se partnerskabsaftalen

 

EUR-lex

Her kan du slå al EU lovgivning op, samt alt det relaterede materiale.

klik her for at komme til EUR-lex

PROJEKTER
Atuaruk
VENTURE
Atuaruk
INNOVATION
Atuaruk
HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@greenlandbusiness.gl · GER: 12 65 24 61
;