Grønlandsk lov

Eksportrelevant lovgivning

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 14. april 2015 om ind- og udførsel af varer

Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer

Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter

 

Refusion af indførselsafgifter

Har man betalt indførselsafgift for nogle varer, som indgår i produktionen af et produkt som man eksporterer, kan man få refunderet beløbet fra skattestyrelsen.

Man kan endda opnå afgiftsfrihed på forhånd for varer man indfører, hvis de er bestemt for genudførsel.

Virksomheden skal forinden have etableret et kontrolsystem, således at skattestyrelsen har mulighed for at føre kontrol med ind- og ud-førsel af varene.

Enhver anmodning om fritagelse betinger , at der indsendes en konkret skriftlig ansøgning. (Der er ikke noget skema)

Ansøgningen skal indeholde den nødvendige dokumentation, herunder: beskrivelse af kontrolsystemet, beskrivelse af varens anvendelse i produktionen, dokumentation for produktionens størrelse, det indførtes andel i det udførte produkt, udførselsangivelser, kopi af eksporttilladelse, GER-nummerbevis, faktura, fragtbreve, mv.

Spørgsmål kan rettes til Skattestyrelsens Toldafdeling, som også modtager ansøgningerne.

website: www.aka.gl     email: customs@nanoq.gl 

 

Sulinal

Godsregistrering af ind- og udførsel af gods.

https://sulinal.nanoq.gl/

 

Skattestyrelsen

Indførselsafgifter, mm.

www.aka.gl

PROJEKTER
Atuaruk
VENTURE
Atuaruk
INNOVATION
Atuaruk
HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@greenlandbusiness.gl · GER: 12 65 24 61
;